เติมเสน่ห์ให้ตัวคุณ

ผู้หญิงมีเสน่ห์

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ทำให้ Mozila Firefox ของคุณให้เร็วทะลุโลก


วิธีปรับค่า Mozila Firefox ของคุณให้เร็วทะลุโลก

คำเตือนเด็ดขาด !!! : ห้ามแก้ตัวแปรต่างๆนอกเหนือจากนี้ มิฉะนั้นระบบจะไม่รู้ไม่ชี้ และไม่รับผิดชอบว่าโปรแกรมเสีย

เปิดโปรแกรม Fire Fox ขึ้นมาไม่ต้องเปิดหน้าเว็บใด พิมพ์ about:config ที่ช่อง URL กด Enter หาตัวแปรเหล่านี้

general.useragent.locale
ถ้าเป็น en-US ให้แก้เป็น th-TH
ส่วนถ้าใช้ไฟร์ฟอกซ์รุ่นของคุณสัมพันธ์ ไม่ต้องทะลึ่งแก้นะครับ เพราะมันมีตัวเลือกให้แล้วว่าจะใช้ของไทยหรือฝรั่ง
(ที่เซ็ตไว้เพื่อให้ UserAgent รู้ว่ามาจากประเทศไทย อีกอย่างคือจะได้เห็น extension บางตัวถูกแปลเป็นภาษาไทยด้วย)

network.http.max-connections
แก้เป็น 64 [แต่เดิมเป็น 24 ]

network.http.max-connections-per-server
แก้เป็น 32 [แต่เดิมเป็น 8 ]

network.http.max-persistent-connections-per-proxy
แก้เป็น 10 [แต่เดิมเป็น 4 ]

network.http.max-persistent-connections-per-server
แก้เป็น 32 [แต่เดิมเป็น 2 ]

network.http.pipelining.maxrequests
แก้เป็น 200 [แต่เดิมเป็น 4 ]

network.http.request.max-start-delay
แก้เป็น 0 [แต่เดิมเป็น 10 ]

network.http.proxy.pipelining
แก้เป็น true [แต่เดิมเป็น false]

network.http.proxy.version
แก้เป็น 1.0 [แต่เดิมเป็น 1.1 ]

คลิกขวาที่ว่าง เลือก integer (จำนวนเต็ม)
1.ใส่ตัวแปร nglayout.initialpaint.delay
2.ใส่ค่าเป็น 0

browser.sessionhistory.max_total_viewers
ให้ใส่ตามปริมาณจำนวนแรมในเครื่อง เพื่อไม่ให้การเก็บแคชในประวัติมีมากเกินไป ซึ่งอาจจะส่งผลให้ไฟร์ฟอกซ์กินแรมเยอะเกินไป
32 MB ให้ใส่ 0
64 MB ให้ใส่ 1
128 MB ให้ใส่ 2
256 MB ให้ใส่ 3
512 MB ให้ใส่ 5
มากกว่านี้ ให้ใส่ 8
ให้ใส่ 8 ได้มากที่สุดเท่านั้น ถ้าใส่มากกว่านี้ไฟร์ฟอกซ์จะปิดการเก็บแคช

คลิกขวาที่ว่าง เลือก Boolean (ตรรกะ)
1.ใส่ตัวแปร config.trim_on_minimize
2.เลือกค่าเป็น True

คลิกขวาที่ว่าง เลือก Integer (จำนวนเต็ม)
1.ใส่ตัวแปร Browser.cache.memory.capacity
2.เลือกค่าโดยแปรผันตามจำนวนแรมข้างล่างnetwork.dns.disableIPv6
แก้เป็น true [แต่เดิมเป็น false]

ลองทำดูละกันนะคับ ผมลองทำดูแล้วก็ปรากฏว่าเร็วขึ้นจริง ๆ

Credit : www.firefoxthai.com
แก้ไขบางอย่างโดย : Supachai942